ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

II Studencka Sesja Naukowa

powrót
Oblicza wolontariatu i działalności prospołecznej w środowisku lokalnym. Potrzeby i wyzwania.

 

 

 

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno –Ekonomiczna w Środzie Wlkp.

Wydział Nauk o Wychowaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

 

zapraszają do udziału w:

  

II Studenckiej Sesji Naukowej nt.

 

Oblicza wolontariatu i działalności prospołecznej

w środowisku lokalnym.

Potrzeby i wyzwania

 

20 październik 2016, godz. 15.00

 

Środa Wielkopolska, ul. Surzyńskich 2

 

 

Komitet naukowy:                                                        

Prof. dr hab. Kazimierz Kotlarski (WWSSE)

Doc. dr Dorota Domagała (Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu WWSSE)

Doc. dr Przemysław Frąckowiak (Rektor WWSSE)

Doc. dr Jakub Andrzejczak (WWSSE)

Dr Ewa Włodarczyk (WSE UAM w Poznaniu)

Dr Anna Knocińska (GSW Milenium)

Dr Violetta Drabik-Podgórna (Uniwersytet Wrocławski)

 

Komitet organizacyjny:

Doc. dr Jolanta Spętana (WWSSE)

Dr Danuta Krzysztofiak (WWSSE)

 

Studencka Sesja Naukowa skierowana jest do studentów i absolwentów Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. oraz praktyków z zakresu pomocy społecznej i edukacji. Celem Sesji jest prezentacja różnorodnych odsłon wolontariatu oraz działalności prospołecznej w dzisiejszej, niezwykle złożonej rzeczywistości społecznej.

-  Dlaczego warto pomagać bezinteresownie innym?

-  Jakie czynniki decydują o podejmowaniu bądź nie działalności wolontariackiej?

-  Jaka jest skala tego typu działań w społeczeństwie polskim?

-  Czy mamy obecnie do czynienia z „modą na wolontariat”?

-  Jaką rolę odgrywają działania sektora non-profit w perspektywie lokalnej?

-  Czy ochotnicze siły społeczne są w stanie wypełnić puste pola na mapie lokalnych potrzeb?

-  Jak przestawia się współpraca organizacji publicznych z pozarządowymi w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej?

-  Jakie perspektywy i wyzwania stawiane są obecnie przed organizacjami trzeciego sektora oraz wolontariuszami?

 

Rozważania podjęte w trakcie Sesji ukierunkowane będą na poszukiwanie odpowiedzi – zarówno na postawione powyżej pytania, jak i inne rozliczne dylematy z obszaru działalności non-profit. 

drukuj do góry