ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

III Studencka Sesja Naukowa

powrót
Pedagogika i praca socjalna wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. Od teorii do praktyki - 12.12.2017 r.

 

 

 

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno –Ekonomiczna w Środzie Wlkp.

Wydział Nauk o Wychowaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

 

zapraszają do udziału w:

  

III Studenckiej Sesji Naukowej nt.

 

Pedagogika i praca socjalna wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości.

Od teorii do praktyki

 

12 grudzień 2017, godz. 17.00

 

Środa Wielkopolska, ul. Surzyńskich 2 

 

Komitet naukowy:                                                        

Prof. dr hab. Maria Burtowy (WWSSE)

Prof. dr hab. Kazimierz Kotlarski (WWSSE)

Doc. dr Dorota Domagała (Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu WWSSE)

Doc. dr Przemysław Frąckowiak (Rektor WWSSE)

Doc. dr Jakub Andrzejczak (WWSSE)


Komitet organizacyjny:

Doc. dr Jolanta Spętana (WWSSE)

Dr Danuta Krzysztofiak (WWSSE)

 

Studencka Sesja Naukowa skierowana jest do studentów i absolwentów Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. oraz praktyków z zakresu oświaty, edukacji i pomocy społecznej.

Celem Sesji jest analiza wybranych aspektów praktyki i teorii z zakresu pedagogiki wraz z jej subdyscyplinami tj. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, a także pracy socjalnej.

Wyzwania współczesnej, złożonej rzeczywistości wymagają ciągłego aktualizowania stosowanych środków, metod i narzędzi, stąd potrzeba kontynuacji dyskusji wokół zróżnicowanych wymiarów pedagogicznych potrzeb i wyzwań.

Zgłoszenia udziału w Sesji oraz konieczne potwierdzenie udziału w roli słuchacza (osoby zapisane podczas zajęć) należy przesłać na adres studencka.sesja.naukowa@gmail.com w terminie do 10.12.2017 r.

drukuj do góry