bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Ekonomia przestrzenna

powrót

Kierunek: EKONOMIA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Ekonomia przestrzenna

MCM Outlet

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania  gospodarki w regionie.

                Po jej ukończeniu absolwenci potrafią między innymi:

  • dokonać identyfikacji endo – i egzogenicznych czynników rozwoju regionalnego;
  • posługiwać się instrumentami polityki regionalnej w zakresie stymulowania rozwoju regionów;
  • wykorzystywać instrumenty planowania rozwoju regionu wpływające na poziom konkurencyjności;
  • uczestniczyć w obsłudze lokalnych i regionalnych programów operacyjnych.

 

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy m.in. w: administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, gospodarki terenami; biurach rozwoju, zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego, specjalistycznych przedsiębiorstwach o charakterze projektowym.

drukuj do góry