ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Ekonomia

powrót

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W LEGNICY
KIERUNEK: EkonomiaI ROK, I SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęcia
1 E 7 Mikroekonomia  Prof. nzw. dr hab. T. Bogajewski
2 E 5 Organizacja i zarządzanie  Doc. dr inż. A. Kisiołek
3 E 5 Podstawy nauki o finansach  Prof. nzw. dr hab. A. Iwańczuk - Kaliska
4 E 2 Technologie informacyjne  Mgr R. Lipiec
5 Zoc 6 Matematyka  Prof. zw. dr hab. I. Kubiaczyk            Prof. nzw. dr hab. A. Sikorska -  Nowak
6 Zoc 2 Psychologia  Doc. dr J. Jermacz
7 Zoc 1 Język angielski(1)  
8 Zoc 1 BHP  Mgr M. Szełemiej

(1) zalecany język angielski
I ROK, II SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęcia
1 E 8 Makroekonomia  Prof. nzw. dr hab. W. Piotr                Dr J. Rachocka
2 E 8 Rachunkowość  Dr T. Gabrusewicz
3 Zoc 4 Elementy prawa  Mgr L. Zandrowicz
4 Zoc 1 Ochrona własności intelektualnej  Mgr L. Zandrowicz
4 E 7 Matematyka finansowa  Prof. zw. dr hab. I. Kubiaczyk            Prof. nzw. dr hab. A. Sikorska -  Nowak
5 E 2 Język obcy ¹  

  (1) zalecany język angielski

WWSSE W ŚRODZIE WLKP. GWARANTUJE BARDZO DOBRĄ KADRĘ DYDAKTYCZNĄ PROWADZĄCĄ ZAJĘCIA.

PROGRAM STUDIÓW DLA I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH JEST TAKI SAM DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI. OSTATECZNEGO WYBORU SPECJALNOŚCI STUDENT DOKONUJE NA II ROKU STUDIÓW.

drukuj do góry