ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Ekonomia

powrót

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU
KIERUNEK: Ekonomia


I ROK, I SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęcia
1 E 7 Mikroekonomia  Prof. nzw. dr hab. T. Bogajewski
2 E 5 Organizacja i zarządzanie  Doc. dr inż A. Kisiołek
3 E 5 Podstawy nauki o finansach  Prof. nzw. dr hab. A. Iwańczuk - Kaliska
4 E 2 Technologie informacyjne  Doc. dr S. Maćkowiak 
5 Zoc 6 Matematyka  Prof. dr hab. I. Kubiaczyk              Dr G. Nowak
6 Zoc 2 Psychologia  Doc. dr J. Jermacz
7 Zoc 1 Język angielski(1)  
8 Zoc 1 BHP  Mgr J. Nowaczyk

(1) zalecany język angielski
I ROK, II SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęcia
1 E 8 Makroekonomia  Prof. nzw. dr hab. W. Piotr                Dr J. Karpiński                                Dr T. Manasterska
2 E 8 Rachunkowość  Dr T. Gabrusewicz
3 Zoc 4 Elementy prawa  Mgr L. Zandrowicz
4 Zoc 1 Ochrona własności intelektualnej  Mgr l. Zandrowicz
4 E 7 Matematyka finansowa  Prof. dr hab. I. Kubiaczyk                  Dr G. Nowak
5 E 2 Język obcy ¹  

  (1) zalecany język angielski

Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

WWSSE W ŚRODZIE WLKP. GWARANTUJE BARDZO DOBRĄ KADRĘ DYDAKTYCZNĄ PROWADZĄCĄ ZAJĘCIA.

PROGRAM STUDIÓW DLA I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH JEST TAKI SAM DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI. OSTATECZNEGO WYBORU SPECJALNOŚCI STUDENT DOKONUJE NA II ROKU STUDIÓW.

drukuj do góry