ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji włączającej i integracyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Celem studiów jest: przygotowanie do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształconych w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także realizujących program edukacji włączającej ( np. jako nauczyciel wspomagający).

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie


Ilość semestrów : 3

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry