ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kwalifikacjami nauczycielskimi

powrót

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów
I stopnia z tytułem licencjata. Realizacja współczesnych założeń koncepcji kształcenia wymaga rezygnacji
z przedmiotowego systemu nauczania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Studia na tej
specjalności przygotowują do odmiennego postrzegania roli i funkcji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
oraz roli współczesnego nauczyciela. Zadaniem studiów na tej specjalności jest promowanie rozumienia
edukacji elementarnej, której podstawowym zadaniem jest stwarzanie optymalnych warunków rozwoju każdemu
dziecku, adekwatnie do jego indywidualnych, zróżnicowanych możliwości.
Absolwenci uzyskują kompetencje pozwalające na zatrudnienie jako nauczyciel do pracy z dziećmi
w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I - III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w świetlicach,
żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno - psychologicznych itp.
Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

drukuj do góry