bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

powrót

Kierunek: PEDAGOGIKA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


Realizacja współczesnych założeń koncepcji kształcenia wymaga rezygnacji z przedmiotowego systemu nauczania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wymaga to zintegrowanej strategii edukowania studentów na specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz wyposażenia ich w nowe umiejętności niezbędne do pracy współczesnego nauczyciela.

 

Studia na tej specjalności przygotowują teoretycznie jak i metodycznie nauczyciela do odmiennego postrzegania istoty, roli, funkcji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz roli współczesnego nauczyciela. Zadaniem studiów na tej specjalności jest promowanie rozumienia edukacji elementarnej , której podstawowym zadaniem jest stwarzanie optymalnych warunków rozwoju każdemu dziecku, adekwatnie do jego indywidualnych, zróżnicowanych kompetencji.

 

W programie studiów duży nacisk położony jest na wykształcenie specjalistów przygotowanych do indywidualnej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego środowiska życia dziecka , do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

 

Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w czasie studiów wyposażony zostaje w szczególności wiedzę z zakresów:

1. psychopedagogicznych podstaw edukacji zintegrowanej wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej praktyce edukacyjnej.
2. umiejętności tworzenia zintegrowanych programów edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi przedszkolnymi i dziećmi klas I - III oraz ich realizowania i ewaluowania.
3. właściwego monitorowania i diagnozowania potrzeb indywidualnego dziecka oraz grup społecznych, a tym samym umiejętność podejmowania trafnych decyzji i reagowania na nie w zróżnicowanych sytuacjach edukacyjnych.
4. umiejętności organizowania zintegrowanej edukacji wykorzystując naturalny kontekst kulturowo - społeczno - przyrodniczy oraz wykorzystując metody i środki adekwatne do indywidualnych kompetencji dziecka i wielorakich uwarunkowań ( np. edukacyjnych, środowiskowych, finansowych, itp.) oraz wyzwalając różnorodną aktywność dziecka.
5. umiejętności wchodzenia w podmiotowe relacje z dziećmi, ich rodzicami, innymi nauczycielami, osobami i instytucjami z najbliższego środowiska przedszkola i szkoły.
6. ustawicznego kształcenia oraz  potrzebę stałego wzbogacania siebie i swojego warsztatu pracy nauczyciela.

 

Zdobyta wiedza daje uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I - III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno - psychologicznych itp.

drukuj do góry