ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Edukacja przedszkolna i przygotowanie pedagogiczne

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i przygotowanie pedagogiczne


Kwalifikacje

Studia nadają uprawnienie do nauczania w przedszkolu i nadają kwalifikacje pedagogiczne.


Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Etyka zawodu nauczyciela
3. Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
4. Podstawy dydaktyki ogólnej
5. Wprowadzenie do psychologii
6. Wprowadzenie do psychologii
7. Edukacja zdrowotna
8. Logopedia
9. Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
10. Edukacja matematyczna
11. Pedagogika ogólna
12. Pedagogika społeczna i opiekuńcza
13. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
14. Edukacja muzyczna
15. Edukacja plastyczna i techniczna
16. Kształtowanie kompetencji matematycznych
17. Edukacja historyczno - społeczna
18. Edukacja polonistyczna
19. Edukacja przyrodnicza
20. Emisja głosu
21. Kształtowanie kompetencji językowych dziecka
22. Praktyka psychologiczno - pedagogiczna
23. Praktyka w przedszkolu
24. Praktyka w klasach I-III


Ilość semestrów: 3

Ilość godzin: ... godz. + 150 godz. praktyk

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry