ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

EGZAMIN WSTĘPNY FILOLOGIA ANGIELSKA

powrót
16.10.2021 R. GODZ. 13:15 sala D4

 

 

UWAGA KANDYDACI NA FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ!

 

DRUGI TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO DLA OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ PONIŻSZYCH ZASAD REKRUTACJI 

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16.10.2021 R. O GODZ. 13:15 W SIEDZIBIE UCZELNI

Kandydat aby zostać przyjęty na studia musi legitymować się:

- znajomością wybranego języka obcego na poziomie minimum B2 (znajomość języka potwierdzona certyfikatem),

- lub zdać rozszerzoną maturę z wybranego języka obcego na poziomie co najmniej 50%.

Osoby, które nie spełniają tych warunków będą zdawały egzamin wstępny.

drukuj do góry