bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z tutoringiem szkolnym i coachingiem kariery

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem


Kwalifikacje

Studia przygotowują do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego). Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój potencjału człowieka. Poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na  doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych. 

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2.

Coaching w doradztwie zawodowym

3.

Komunikacja interpersonalna

4.

Organizacja i zarządzanie

5.

Organizacja i zarządzanie

6.

Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej

7.

Polityka rynku pracy i kształtowanie postaw przedsiębiorczości

8.

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi

9.

Rekrutacja i selekcja pracowników

10.

Metodologia badań rynku pracy

11.

Przystosowanie zawodowe osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

12.

System poradnictwa zawodowego i oświatowego

13.

Teorie motywacji

14.

Wprowadzenie do psychologii

15.

Współczesne problemy psychologii

16.

Zawodoznawstwo

17.

Podstawy doradztwa zawodowego - doradca zawodowy w miejscu pracy

18.

Regulacje prawne i struktura organizacyjna pośrednictwa zawodowego i oświatowego

19.

Technologie informacyjne w zarządzaniu

20.

Warsztat pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego

21.

Warsztaty metodyczne doradcy zawodowego i edukacyjnego

22.

Wprowadzenie do coachingu i mentoringu

23.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

24.

Praktyka - doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiemIlość semestrów: 3

drukuj do góry