ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie przedsiębiorczości

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.

 


Studia podyplomowe w zakresie: Doradztwa zawodowego i edukacyjnego z coachingiem i nauczaniem przedsiębiorczości


Kwalifikacje

Przygotowanie do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego) oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
*Strona w budowie

Ilość semestrów: 3
Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

 

drukuj do góry