ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.Studia podyplomowe w zakresie: Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem


Kwalifikacje

Studia przygotowują do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego). Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój potencjału człowieka. Poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na  doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych. 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
*Strona w budowie

Ilość semestrów: 2
Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

 

 

 

drukuj do góry