bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Doradztwo zawodowe i edukacyjne ...

powrót

Kierunek: PEDAGOGIKA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno - kulturową


Poniżej prezentujemy wybrane umiejętności uzyskane przez absolwentów specjalności Doradztwo zawodowe z animacją społeczno - kulturową:

- umiejętność wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukacje zawodową,

- umiejętność poruszania się na rynku pracy, znajomość technik aktywnego poszukiwania pracy,

- znajomość rynku pracy, zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian,

- tzw. miękkie umiejętności - sztuka oceny ludzkich charakterów, umiejętność rozmów z ludźmi,

- indywidualne umiejętności doradcze,

- umiejętności ułatwiające pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych;

- umiejętności związane z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;

- umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

- skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

 

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w:  agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, w biurach karier, w działach kadr i działach personalnych różnych przedsiębiorstw, w Urzędach Pracy i pozostałych instytucjach rynku pracy, przy realizacji projektów unijnych związanych z rozwojem zasobów ludzkich, w Ośrodkach Kultury , w Urzędach Administracji Państwowej.

drukuj do góry