ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.Studia podyplomowe w zakresie: Diagnozy i terapii pedagogicznej z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego


Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych oraz wyposażenia słuchaczy w kompetencje z zakresu edukacji daltońskiej i pedagogiki M. Montessori.

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie


Ilość semestrów : 3

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry