ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami neurodydaktyki

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Diagnozy i terapii pedagogicznej z elementami neurodydaktyki


Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych. W toku studiów studenci poznają najnowszą wiedzę w zakresie badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie


Ilość semestrów : 3

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry