ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Czas wolny w ZSA

powrót

Soboty lub niedziele są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych. Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich wykorzystują ten czas na dodatkowe zajęcia, połączenie teorii z praktyką, podczas symulacji walk z użyciem replik broni ASG.. Często takie zajęcia poprzedzone są zajęciami saperskimi a teren do działań trzeba odpowiednio przygotować... 

 

drukuj do góry