ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Coaching i mentoring w edukacji

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.Studia podyplomowe w zakresie: Coaching i mentoring w edukacji


Kwalifikacje

Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu i mentoringu jako narzędzi wspomagających rozwój potencjału człowieka i możliwości wykorzystania pracy tą metodą w szkole i innych placówkach o charakterze oświatowym. Studia kładą nacisk na poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególnie  na  doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
*Strona w budowie

Ilość semestrów: 2

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1250 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry