bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Biblioteka

powrót

Biblioteka WWSSE  zapewnia pełny dostęp do informacji potrzebnych studentom  i pracownikom naszej Uczelni. Od początku działalności biblioteki głównym celem jest realizacja zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych.

 

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, w skład którego wchodzą wydawnictwa zwarte oraz ciągłe i zbiory specjalne odzwierciedlające profil kształcenia Uczelni. W czytelni  do dyspozycji są również wydawnictwa ogólne (encyklopedie, słowniki, leksykony, bibliografie). Ponadto gromadzone są prace licencjackie i magisterskie.

 

Zbiory biblioteki liczą ponad 15 tys. wolumenów oraz około 100 tytułów czasopism.

 

Biblioteka dysponuje komputerowym systemem obsługi bibliotecznej, w którym skatalogowane są wszystkie zbiory.

 

Ze zbiorów biblioteki można korzystać przy pomocy MOL –Optivum KATALOG, który pozwala czytelnikowi z łatwością znaleźć potrzebną pozycję według różnych kryteriów wyszukiwania.

 

 

DOSTĘP ON-LINE DO BIBLIOTEKI WWSSE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

 

PROSZĘ KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK 

 

https://biblioteka.wwsse.pl


W czytelni znajduje się 10 stanowisk  komputerowych  z dostępem do Internetu, Katalogu Mol - zbiorów Biblioteki WWSSE, do Wirtualnej Biblioteki Naukoej WBN oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

 

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to realizowany przez CeON program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), który zapewnia polskim instytucjom akademickim i naukowym dostęp do światowych zasobów wiedzy oraz umożliwia krajową archiwizację tych zasobów.  Uczelnia wykupiła licencję na następujące czasopisma: Wiley-Blackwell, Science i Nature. Zasoby licencyjne udostępniane są na serwerach wydawców.     

                                               

ACADEMICA to Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa.

 

W oparciu o tradycyjny system wypożyczeń międzybibliotecznych powstał system wypożyczania wersji elektronicznych książek i czasopism naukowych, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej. Uczelnia wyposażyła Bibliotekę w trminal umożliwiający połączenie z bazą Cyfrowej Wypożyczalni Academica.


 Studenci WWSSE w Środzie Wlkp. mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej oraz mają zapewniony dostęp do:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp. 

- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wlkp. 

- Biblioteki Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu - ul. Niedziałkowskiego 18 w Poznaniu

- Biblioteki Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej - ul. Niepodległości 34a w Jarocinie. 

 

Dostęp  do zbiorów Biblioteki Uniwersytu Wrocławskiego i KUL

Studenci WWSSE w Środzie Wlkp. mogą korzystać (zgodnie z obowiązującym Regulaminem Biblioteki) ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego i KUL

Adres srony: http://www.bu.uni.wroc.pl

Digitalizowane zbiory umieszczane w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego są ogólnie dostępne pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

Dostp do Cyfrowej Biblioteki Narodowej (ogólnodostępny na wszystkich): http://www.polona.pl/dlibra


Wykaz książek zakupionych dla WWSSE

w Środzie Wielkopolskiej.

Książki będą dostępne w czytelni MBP od lutego 2016.

Kolejne tytuły będą dokupywane sukcesywnie.


 1. „Metoda integracji sensorycznej  we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.” Bożenna Odowska-Szlachcic
 2. „Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym.” Daria Jodzis
 3. „NIE JESTEŚ SAM – Programy edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.” Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Jolanta Wenta
 4. „Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.” Alicja Tanajewska, Renata Naprawa
 5. „Dziecko a integracja sensoryczna.” A. Jean Ayres
 6. "Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka.” Wiktor Gabrusewicz
 7. „Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu.” Andrzej Jacek Blikle
 8. „Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów.” Alina Budniak
 9. „Ekonomia menadżerska.” Ivan Png, Dale Lehman
 10. „Matematyka dyskretna.” K. A. Ross, Ch. R. B. Wright
 11. „Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.” Danuta Czelakowska
 12. „Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie.” Ilona Penc-Pietrzak
 13. „Polityka społeczna.” Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko-Skoczny
 14. „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach . Rachunek prawdopodobieństwa, cz.1.”  W. Dyczka, W. Krysicki, J. Bartos
 15. „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Statystyka matematyczna, cz.2.” W. Dyczka, W. Krysicki, J. Bartos
 16. „Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki.” Wiesław Dębski
 17. „Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej.” Dorota Klus-Stańska, Marzenna Nowicka
 18. „Statystyka od podstaw.” Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski
 19. „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.” Henryk Król, Antoni Ludwiczyński

 

            

drukuj do góry