ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Badania społeczne i rynkowe

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.


 

Studia podyplomowe w zakresie: Badań społecznych i rynkowych - projekty badawcze i ich realizacja


Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich o dowolnym kierunku studiów.

 

Kwalifikacje

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno–Ekonomiczna we współpracy z Pracownią Badań Socjologicznych Humlard zaprasza na studia podyplomowe  z zakresu Badań społecznych i rynkowych. Ofertę kierujemy do:

 • pracowników administracji publicznej – urzędów pracy, obserwatoriów rynku pracy, hufców pracy, biur promocji miast i regionów, ośrodków pomocy społecznej, działów zamówień publicznych)
 • pracowników organizacji pozarządowych
 • pracowników działów marketingu oraz PR firm i organizacji
 • wszystkich zainteresowanych metodologią badań społecznych i rynkowych

Po ukończeniu studiów każdy absolwent będzie przygotowany do samodzielnego planowania, administrowania i realizowania różnorodnych badań. Uzyska również kompetencje pozwalające na opracowywanie, analizowanie i interpretacje danych uzyskanych za pomocą technik ilościowych, a także analizy danych jakościowych.

PBS Humlard oferuje każdemu absolwentowi bezpłatne doradztwo i konsultacje w zakresie metodologii badań w okresie jednego roku po ukończeniu studiów. 

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 1.  Planowanie procesu badawczego.
 2.  SIWZ a projekty badawcze w zamówieniach publicznych.
 3.  Prawne i etyczne aspekty badań.
 4.  Socjologia społeczności lokalnych i opinii publicznej.
 5.  Metodologia badań marketingowych.
 6.  Metodologia badań rynku pracy.
 7.  Projekty badawcze dla jednostek samorządu terytorialnego.
 8.  Desk research – pozyskiwanie i analiza danych zastanych.
 9.  Badania ilościowe.
 10.  Badania jakościowe.
 11.  Analizy danych ilościowych i jakościowych.
 12.  Raportowanie wyników projektów badawczych.
 13.  Badania społeczne i rynkowe – analizy przypadków.

 

Ilość semestrów : 2

Ilość godzin: 170 godz. 
Opłaty: wpisowe 150 zł;  czesne 1500 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z podpisaną umową).

drukuj do góry