bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

BARDZO DOBRA OCENA WWSSE PRZEZ POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ (PKA)

powrót

   Po czerwcowej wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej w pięcioosobowym składzie ekspertów pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. Danuty Strahl otrzymaliśmy raport z wizytacji.

 

   Eksperci PKA oceniali działalność szkoły według ośmiu kryteriów:

  • koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni;
  • program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia;
  • skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • kadra prowadząca proces kształcenia;
  • współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym w procesie kształcenia;
  • umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
  • infrastruktura wykorzystana w procesie kształcenia;
  • opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

   Z satysfakcją przyjęliśmy ocenę (w skali ocen szkolnych) siedmiu kryteriów na ocenę bardzo dobrą i jednego na ocenę dobrą. 

drukuj do góry