ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

ABSOLUTORIUM 2019 Absolutorium odbędzie się dnia 06.07.2019 r. o godz. 10:00 czytaj dalej
STAŻ LUB PRACA NA ETAT W DZIEKANACIE WWSSE WWSSE przyjmie na staż lub na etat studenta/studentkę I roku licencjatu (bądź przyszłego studenta WWSSE). CV prosimy przesłać na adres e-mali: kuba@amu.edu.pl z dopiskiem w tytule: "Praca w dziekanacie" czytaj dalej
Zajęcia wykładowo-warsztatowe „Plan Daltoński w edukacji wczesnoszkolnej” czytaj dalej
STYPENDIA DLA STUDENTÓW - ROZDZIELONE Uczelnia przyznała na II semestr roku akademickiego 2018/2019 - 261 stypendiów. W II semestrze roku akademickiego 2018/2019 WWSSE wypłaci swoim studentom około 650 tys zł. Maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 750 zł miesięcznie, stypendium Rektora dla najlepszych studentów – 800 zł oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 350 zł. Najwyższa kwota łącznego stypendium, jaką otrzymują studenci WWSSE w Środzie Wlkp. co miesiąc to 1900 zł, a więc jest to kwota znacznie przekraczająca czesne, które w naszej Uczelni wynosi na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, praca socjalna, ekonomia, dietetyka 300 zł ; na kierunku ekonomia, informatyka 340 zł miesięcznie, a na studiach II stopnia na kierunku pedagogika i ekonomia - 340 zł miesięcznie. czytaj dalej
STUDIA STACJONARNE TAKŻE W SOBOTY I NIEDZIELE Senat WWSSE w Środzie Wlkp., w dniu 10.01.2019 r. podjął uchwałę o prowadzeniu studiów stacjonarnych także w soboty i niedziele. Studia te będą odbywały się zgodnie z planem dostępnym na stronie WWSSE. Studentów I i II roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich zapraszamy na studia stacjonarne od drugiego semestru roku akademickiego 2018/2019. Opłata za te studia jest taka sama jak za studia niestacjonarne, a liczba godzin zajęć zgodna z Uchwałą Senatu i Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zajęcia na studiach stacjonarnych będą odbywały się w soboty i niedziele, ewentualnie w piątki. Senat podjął także uchwały o utworzeniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku filologia w specjalnościach: filologia angielska, germańska i rosyjska także w specjalnościach nauczycielskich. czytaj dalej
Przekaż 1% podatku Przekaż 1% podatku na wsparcie nauki dla dzieci i młodzieży - podopiecznych Fundacji Edukacja. czytaj dalej
WWSSE LAUREATEM GODŁA UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2018 czytaj dalej
IV Studencka Sesja Naukowa W dniu 12.12.2018 w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno–Ekonomicznej w Środzie Wlkp. odbyła się IV Studencka Sesja Naukowa czytaj dalej
TRWA REKRUTACJA DO WWSSE! ZAREZERWUJ miejsce już DZIŚ! OSTATNIE DNI REKRUTACJI! czytaj dalej
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 W dniu 29.09.2018 r. w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Studia rozpoczęło ponad 500 studentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich i podyplomowych na kierunkach: pedagogika, ekonomia, praca socjalna, informatyka i dietetyka w różnych specjalnościach. Studenci pierwszego roku studiów złożyli ślubowanie i tym samym zostali przyjęci w poczet studentów Uczelni. czytaj dalej