ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

WWSSE LAUREATEM GODŁA UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2018 czytaj dalej
KONFERENCJA Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole - 15.09.2018 r. czytaj dalej
WYKŁADY OTWARTE Fundacja Edukacja informuje, że w dniu 16.06.2018 ( sobota) odbędą się wykłady otwarte z przedmiotów: Superwizja pracy socjalnej (8.30-13.15) oraz Biomedyczne podstawy wychowania i opieki (13.30-15.45) Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy. czytaj dalej
STYPENDIA DLA STUDENTÓW - ROZDZIELONE Uczelnia przyznała na II semestr roku akademickiego 2017/2018 - 281 stypendiów. W II semestrze roku akademickiego 2017/2018 WWSSE wypłaci swoim studentom około 650 tys zł. Maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 750 zł miesięcznie, stypendium Rektora dla najlepszych studentów – 800 zł oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 300 zł. Najwyższa kwota łącznego stypendium, jaką otrzymują studenci WWSSE w Środzie Wlkp. co miesiąc to 1500 zł, a więc jest to kwota znacznie przekraczająca czesne, które w naszej Uczelni wynosi na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, praca socjalna, ekonomia, dietetyka 300 zł ; na kierunku ekonomia, informatyka 340 zł miesięcznie, a na studiach II stopnia na kierunku pedagogika i ekonomia - 340 zł miesięcznie. czytaj dalej
POZYTYWNA OPINIA PKA NA KIERUNKU EKONOMIA czytaj dalej
WYSOKIE STYPENDIA DLA STUDENTÓW WWSSE, NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE! W dniu 28.10.2017 Komisja Stypendialna oraz Rektor przyznali stypendia dla studentów WWSSE na cały rok akademicki 2017/2018. Łącznie przyznano 393 stypendia Rektora, socjalne i specjalne na kwotę 1 325 875 zł. czytaj dalej
CHCESZ SZYBKO ZNALEŹĆ DOBRĄ PRACĘ - STUDIUJ U NAS - PRAWIE 100 % PEWNOŚCI UZYSKANIA PRACY Ukazał się raport opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://absolwenci.nauka.gov.pl/) przedstawiający sytuację absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy od momentu uzyskania dyplomu. Okazało się, że niemal 100% absolwentów WWSSE w Środzie Wlkp. po uzyskaniu dyplomu – w ciągu pierwszego miesiąca pracuje już na umowę o pracę. czytaj dalej
BARDZO DOBRA OCENA WWSSE PRZEZ POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ (PKA) czytaj dalej
MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ Studenci posiadający telefon z system Android mogą pobrać i korzystać z aplikacji mobilnej! Można nią przeglądać oceny, plan zajęć, płatności, bieżące informacje, swoje dane. Aplikacja jest dostępna w Sklepie Google Play pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.portal.estudent . Jeśli posiada ktoś starszą wersję aplikacji mobilnej - prosimy ją całkowicie odinstalować i zainstalować ponownie z ww. linku. czytaj dalej
WWSSE LAUREATEM GODŁA UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2017 czytaj dalej