ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Zintegrowana edukacja ...

powrót

Studia podyplomowe w zakresie:
Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kwalifikacje:
uprawnienie do nauczania w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego).

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
1. Kształtowanie kompetencji językowych dziecka
2. Kształtowanie kompetencji matematycznych 
3. Podstawy dydaktyki ogólnej
4. Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
5. Edukacja zdrowotna
6. Logopedia
7. Edukacja muzyczna
8. Edukacja plastyczna i techniczna
9. Funkcjonowanie przedszkola i szkoły w środowisku
10. Podstawy wiedzy o rozowju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
11. Strategie zintegrowanej edukacji dziecka
12. Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: Trening umiejętności interpersonalnych
13. Współczesne problemy psychologii
14. Kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych
15. Praktyka psychologiczno - pedagogiczna
16. Praktyka w przedszkolu
17. Praktyka w klasach I - III szkoły podstawowej

Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 350 h
Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

UWAGA!
Osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego mogą równolegle rozpocząć studia podyplomowe z tego zakresu (za 50 % czesnego).

drukuj do góry