ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

WYSOKIE STYPENDIA DLA STUDENTÓW, NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!

powrót
Uczelnia przyznała na II semestr roku akademickiego 2016/2017 - 277 stypendiów. W II semestrze roku akademickiego 2016/2017 WWSSE wypłaci swoim studentom około 633 tys zł.

Maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 750 zł miesięcznie, stypendium Rektora dla najlepszych studentów 800 zł miesięcznie oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 300 zł miesięcznie. Najwyższa kwota łącznego stypendium, jaką otrzymują studenci WWSSE w Środzie Wlkp. co miesiąc to 1850 zł, a więc jest to kwota znacznie przekraczająca czesne, które w naszej Uczelni wynosi na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, praca socjalna, ekonomia 300 zł miesięcznie; na kierunku informatyka 340 zł miesięcznie, a na studiach II stopnia na kierunku pedagogika oraz ekonomia 340 zł miesięcznie.

drukuj do góry