ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

   NOWOŚCI ! 


Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski (studia I stopnia kierunek Pedagogika)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język niemiecki (studia I stopnia kierunek Pedagogika)

Handel krajowy i zagraniczny (studia I i II stopnia kierunek Ekonomia)

Język angielski w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia podyplomowe)

Język niemiecki w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia podyplomowe)

Asystent osoby starszej (studia podyplomowe)

Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej (studia podyplomowe)

Neurologopedia (studia podyplomowe)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia podyplomowe) Uczelnia prowadzi studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie na kierunkach PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA,  EKONOMIAINFORMATYKA,  w różnych specjalnościach. (czytaj dalej)


Start