ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Rekrutacja

powrót


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA


AKADEMICKIEGO


 

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 WRZEŚNIA 2017 R. 


ZOSTANIE UTWORZONA ZERÓWKA PRZEDSZKOLNA,  


ZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA. 

 


 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 PODRĘCZNIKI DO ZERÓWKI: 


Pakiet książek do zerówki "Kolorowy start z plusem" wyd. MAC Edukcja autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińskiej

W skład zestawu wchodzą:

- karty pracy cz.1-4, w których znajdują się ćwiczenia powiązane tematycznie z treściami w książce

- książka z ćwiczeniami zachęcającymi do wspólnego działania. Tematyka zadań dotyczy rodziny, przedszkola, zabaw oraz środowiska bliskiego dzieciom

- wyprawka plastyczna, złożona z prac plastycznych, historyjek, ćwiczeń grafomotorycznych, liter, cyfr, znaków, figur geometrycznych, reprodukcji obrazów,

- zeszyt przeznaczony do nauki czytania, pisania i liczenia.

Poniżej link księgarni edukacyjnej, gdzie można zakupić pakiet:

https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/product-pol-11578-Kolorowy-start-z-plusem-Pakiet-dla-dziecka.html


 

Podręcznik dla dzieci do nauczania religii:     

Przychodzimy do Pana Boga
(red.) J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

 
Informujemy, że na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy rekrutację do przedszkola. 


przedszkole

 


 


 


 PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:


• wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowo wybudowanym budynku dydaktycznym;

• przez co każdy przedszkolak jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania;
• wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską; 
• opiekę psychologa i pielęgniarki;
• nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania;
• atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań;

• boiska ze sztuczną nawierzchnią;

• kort tenisowy za sztuczną trawą;
• plac zabaw;

• język obcy – który wybrany zostanie w zależności od ilości chętnych;

dodatkowe zajęcia zaproponowane przez Rodziców/Opiekunów prawnych (szachy, warsztaty plastyczne, taniec, tropiciele przyrody, mały odkrywca itp.), a wykraczające ponad plan nauczania wyznaczony przez Ministerstwo mogą być świadczone na mocy odrębnej umowy Rodzica/Opiekuna prawnego z Przedszkolem -  i są odpłatne.

 

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA PEŁNEJ DOKUMENTACJI


 

WYMAGANE DOKUMENTY:

         

 • druk podania (do pobrania na stronie lub w sekretariacie),
 • opinia wychowawcy przedszkolnego o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej, /jeżeli dziecko ją posiada/
 • 3 zdjęcia (podpisane),
 • umowa cywilno-prawna o kształceniu zawierana pomiędzy rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami, a Przedszkolem,
 • kserokopia dowodu osobistego obojga rodziców/opiekunów prawnych,
 • odpis aktu urodzenia dziecka (ksero),
 • aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji/,
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji /,

ZAJĘCIA DODATKOWE:Przedszkole zapewnia 3 godziny


zajęć dodatkowych bezpłatnie. 


 

Przedszkole proponuje różnorodne zajęcia dodatkowe:


 • MUZYKA - "kolorowe nutki" (śpiewamy dla siebie i innych) - warsztaty umuzykalniające
 • WARSZTATY PLASTYCZNE - "świat barw"
 • WARSZTATY SCENICZNE - (teatrzyk kukiełkowy, sceniczny...)
 • WARSZTATY TWÓRCZOŚCI MANUALNEJ - (origami, papieroplastyka...)
 • MAŁY ODKRYWCA - (pracownia eksperymentalna - doświadczenia fizyczne 
  i chemiczne)
 • SZACHY DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 • SZACHY DLA ZAAWANSOWANYCH
 • JĘZYK ANGIELSKI (DODATKOWY)
 • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 • TANIEC (różne rodzaje tańca połączone z muzyką)
 • FLAŻOLETY
 • TENIS ZIEMNY
 • TENIS STOŁOWY
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 • GRY ZESPOŁOWE
 • TROPICIELE PRZYRODY
 • ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE - "Odkrywamy tajemnicę świata książek"OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE: BEZPŁATNY POBYT W PRZEDSZKOLU


DO 5 GODZIN DZIENNIE 

 


1.Przedszkole będzie czynne  w godzinach 6:30 – 16:30. 


2.Każda kolejna godzina pobytu to koszt 1 zł za godzinę. 


3.Do abonamentu nie wliczamy godzin, w czasie których dziecko jest na zajęciach dodatkowych.

 


 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

drukuj do góry