ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Doradztwa zawodowego i edukacyjnego

Kwalifikacje:
przygotowanie do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego - pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego.)

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
1. Psychologia osobowości
2. Teorie motywacji
3. Psychologia społeczna
4. Zawodoznawstwo
5. Regulacje prawne i struktura organizacji poradnictwa zawodowego i oświatowego
6. Szkolny doradca zawodowy - formy działania, warsztat pracy, sylwetka (metodyka)
7. Doradca zawodowy w urzędzie pracy - forma działania, warsztat pracy, sylwetka (metodyka)
8. Polityka rynku pracy i kształowanie postaw przedsiębiorczości
9. Przystosowanie zawodowe osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
10. Prawo pracy
11. Warsztaty umiejętności związanych z podejmowaniem pracy
12. Technologie informacyjne w zarządzaniu
13. Komunikacja interpersonalna
14. Organizacja i zarządzanie
15. Rekrutacja i selekcja pracowników
16. Podstawy doadztwa zawowodego - doradca zawodowy  w miejscu pracy
17. Planowanie zasobówIlość semestrów : 3
Ilość godzin: 350 h
Opłaty: Wpisowe: 150 zł ; Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry