ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

DIETETYKA - NOWOŚĆ A TAKŻE INNE KIERUNKI OD MARCA

powrót
Decyzją nr DSW.WNN.6022.136.3.2017/EK Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.11.2017 r. WWSSE w Środzie Wlkp.uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku DIETETYKA. W związku z powyższym ogłaszamy rekrutację na ten kierunek. Studia zostaną uruchomione po zebraniu się grupy od marca 2018 r. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie rozpoczęli studiów, organizujemy rekrutację śródroczną na wszystkie kierunki studiów WWSSE. ROZPOCZNIJ Z NAMI STUDIA OD MARCA. Termin składania podań do 28.02.2018 r.

drukuj do góry