ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

WWSSE LAUREATEM GODŁA UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2017


 

NOWOŚCI

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 ! 


Studia II stopnia


*Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kwalifikacjami nauczycielskimi


Studia podyplomowe

*Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu 

*Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem 

*Tyflopedagogika i surdopedagogika 

*Diagnoza i terapia pedagogiczna z neurodydaktyką

*Edukacja przedszkolna i przygotowanie pedagogiczne 

*Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z neurodydaktyką 

*Bibliotekoznawstwo i Wiedza o Kulturze 

*Integracja sensoryczna 

*Coaching i mentoring w edukacji 

*Matematyka dla nauczycieli 

*Fizyka dla nauczycieli 

*Chemia dla nauczycieli 

*Geografia dla nauczycieli 

*Przedsiębiorczość dla nauczycieli 

*Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem


 Uczelnia prowadzi studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie na kierunkach PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA,  EKONOMIAINFORMATYKA, DIETETYKA  w różnych specjalnościach. (czytaj dalej)


Start