ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

REKRUTACJA NA STUDIA OD MARCA ROZPOCZĘTA! Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów od marca 2018r. zapraszamy do naszej Uczelni. Oferujemy studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe na kierunkach: DIETETYKA, PEDAGOGIKA, EKONOMIA, PRACA SOCJALNA, INFORMATYKA w różnych specjalnościach. NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE! WYSOKIE STYPENDIA! czytaj dalej
DIETETYKA - NOWOŚĆ A TAKŻE INNE KIERUNKI OD MARCA Decyzją nr DSW.WNN.6022.136.3.2017/EK Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.11.2017 r. WWSSE w Środzie Wlkp.uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku DIETETYKA. W związku z powyższym ogłaszamy rekrutację na ten kierunek. Studia zostaną uruchomione po zebraniu się grupy od marca 2018 r. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie rozpoczęli studiów, organizujemy rekrutację śródroczną na wszystkie kierunki studiów WWSSE. ROZPOCZNIJ Z NAMI STUDIA OD MARCA. Termin składania podań do 28.02.2018 r. czytaj dalej
POZYTYWNA OPINIA PKA NA KIERUNKU EKONOMIA czytaj dalej
WYSOKIE STYPENDIA DLA STUDENTÓW WWSSE, NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE! W dniu 28.10.2017 Komisja Stypendialna oraz Rektor przyznali stypendia dla studentów WWSSE na cały rok akademicki 2017/2018. Łącznie przyznano 393 stypendia Rektora, socjalne i specjalne na kwotę 1 325 875 zł. czytaj dalej
III Studencka Sesja Naukowa Pedagogika i praca socjalna wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. Od teorii do praktyki - 12.12.2017 r. czytaj dalej
CHCESZ SZYBKO ZNALEŹĆ DOBRĄ PRACĘ - STUDIUJ U NAS - PRAWIE 100 % PEWNOŚCI UZYSKANIA PRACY Ukazał się raport opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://absolwenci.nauka.gov.pl/) przedstawiający sytuację absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy od momentu uzyskania dyplomu. Okazało się, że niemal 100% absolwentów WWSSE w Środzie Wlkp. po uzyskaniu dyplomu – w ciągu pierwszego miesiąca pracuje już na umowę o pracę. czytaj dalej
BARDZO DOBRA OCENA WWSSE PRZEZ POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ (PKA) czytaj dalej
MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ Studenci posiadający telefon z system Android mogą pobrać i korzystać z aplikacji mobilnej! Można nią przeglądać oceny, plan zajęć, płatności, bieżące informacje, swoje dane. Aplikacja jest dostępna w Sklepie Google Play pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.portal.estudent . Jeśli posiada ktoś starszą wersję aplikacji mobilnej - prosimy ją całkowicie odinstalować i zainstalować ponownie z ww. linku. czytaj dalej
WWSSE LAUREATEM GODŁA UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2017 czytaj dalej
TRWA REKRUTACJA DO WWSSE! Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości może zostać studentem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas rekrutacji w WWSSE. ZAREZERWUJ miejsce już DZIŚ! czytaj dalej